Mountain Pass
Mountain Pass
Faroe Coastlines
Faroe Coastlines
Fossá
Fossá
Falling Water
Falling Water
Falling Water II
Falling Water II
Layers
Layers
Layers II
Layers II
Gásadalur
Gásadalur
Valley of Saksun
Valley of Saksun
Kallur Lighthouse
Kallur Lighthouse
Views of the Faroes
Views of the Faroes
Contrasts of Weather
Contrasts of Weather
Drangarnir
Drangarnir
Tindhólmur
Tindhólmur
Tindhólmur II
Tindhólmur II
Dark Skies
Dark Skies
Dark Skies II
Dark Skies II
Koltur
Koltur
Fjord of Funningur
Fjord of Funningur
Cliffs
Cliffs
Cliffs of Kalsoy
Cliffs of Kalsoy
Kallur Lighthouse II
Kallur Lighthouse II
"Winter Light" photo series
Winter Light
Winter Light
Winter Light II
Winter Light II
Winter Light III
Winter Light III
Winter Light IV
Winter Light IV
Back to Top